Termeni și Condiții Amalbo

Termeni și Condiții Amalbo Consulting

 1. Identitatea societății vânzătoare

Denumirea societății vânzătoare: AMALBO CONSULTING SRL
Cod unic de înregistrare: 19166439
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17724/2006
Adresă sediu social: Strada Dr. Ratiu, nr. 13, sector 1, cod postal 010915, Bucuresti.
Adresă poștală: : Strada Castanilor, nr. 55, cod postal 077055, Ciorogarla, jud. Ilfov

CALL CENTER:

 • Magazin online (status comenzi si retururi):
 •  

COMANDA PRIN TELEFON (plasare comenzi telefonic si consiliere alegere produse)0749057110

Program L-V: 09:00 – 16:00
Email: comenzi@biovitality.ro
RECEPTIE COMPANIE: 0728 677 624
Program L-V: 09:00 – 16:00
Email: office@biovitality.ro

Adresă poștală pentru retur: Strada Castanilor, nr. 55, cod postal 077055, Ciorogarla, jud. Ilfov

Adresă de poștă electronică: comenzi@biovitality.ro 

 

 1. Domeniul de aplicare

Prezentul act, respectiv Termenii și condițiile comerciale ale AMALBO CONSULTING SRL privind vânzarea la distanță și comerțul electronic (denumit în continuare ”Termeni și Condiții Amalbo”), reglementează raportul juridic dintre vânzătorul AMALBO CONSULTING SRL (denumit în continuare ”Amalbo”) și consumatorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, (denumit în continuare ”Clientul” sau ”consumer”) – (Amalbo și Clientul sau Consumatorul sunt denumiți în continuare împreună ”Părțile”) având ca obiect vânzarea-cumpărarea Produselor prezentate de către Amalbo Clientului pe site-ul; www.biovitalty.ro  www.biovitality.ro (denumite în continuare împreună ”Pagina de internet Amalbo”).

Termenii și Condițiile Amalbo sunt aplicabile oricăror comenzi, vânzări și livrări de Produse prezentate pe Pagina de internet Amalbo și vândute de către Amalbo Clientului, în versiunea valabilă la data efectuării comenzii. Odată cu efectuarea comenzii/cererii de cumpărare Clientul acceptă necondiționat Termenii și Condițiile Amalbo publicate pe Pagina de internet Amalbo, presupunându-se că acestea au fost luate la cunoștință de către Client înainte de efectuarea comenzii pe site-ul: http://www.biovitality.ro sau telefonic.

Amalbo Consulting își rezervă dreptul de a modifica unilateral oricând Termenii și Condițiile Amalbo. Acestea pot fi consultate în orice moment, în varianta actuală la  https://biovitality.ro/terms-and-conditions/.

 

 1. Încheierea Contractului

Prin efectuarea comenzii, respectiv prin apăsarea/activarea butonului  Plasează comanda”  sau prin solicitare telefonica transmisa de catre Client catre Cumparator parcurgand etapele tehnice necesare, Clientul face o cerere de cumpărare privind Produsele selectate în conformitate cu Termenii și Condițiile Amalbo, precum și cu prețurile de vânzare a Produselor în vigoare la data efectuării comenzii de către Client, cerere/comandă de cumpărare care necesită acceptarea expresă din partea Amalbo (denumită în continuare ”cerere/comanda de cumpărare”).

Abia după acceptarea cererii/ comenzii de cumpărare a Clientului de către Amalbo rezultă un contract la distanță încheiat între Amalbo Consulting și Client, care are, în principal, ca obiect, pe de o parte, obligația de vânzare și Livrare, iar pe de altă parte, obligația de preluare și plată a prețului privind Produsele comandate de către Client (denumit în continuare ”Contractul”).

Amalbo Consulting, după caz, nu este obligată să accepte cererea de cumpărare a Clientului dacă, enumerăm cu titlu exemplificativ și nu limitativ, lipsește produsul din stoc, datele furnizate de către Client sunt incomplete sau incorecte, livrarea este solicitată în afara teritoriului României, Amalbo Consulting are îndoieli rezonabile cu privire la seriozitatea cererii/comenzii de cumpărare, cererea/comanda de cumpărare a unei cantități semnificative de produse de același tip/marcă în scopul revânzării, etc.). Prin transmiterea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul: http://www.biovitality.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau email) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, a confirmarii comenzii. Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (email).

 

 

 1. Caracteristicile Produselor

Amalbo Consulting, în calitate de comerciant autorizat, prezintă și comercializează pe site-ul http://www.biovitality.ro o gamă variată și largă de Suplimente alimentare, (denumite mai sus și în continuare împreună ”Produsele” sau individual ”Produsul”).

Toate produsele prezentate pe site-ul http://www.biovitality.ro sunt comercializate noi și originale, în conformitate cu prevederile legale din România, consumatorilor finali doar cu amânuntul.

Amalbo își rezervă dreptul de a modifica oricând gama de Produse prezentate pe site-ul http://www.biovitality.ro precum și informațiile cu privire la Produse, toate acestea neavând caracter obligatoriu.

Fotografiile cu privire la Produse nu coincid întotdeauna cu imaginea Produselor livrate. În special la înnoirea sortimentului producătorului pot apărea modificări cu privire la aspectul şi dotările cu care vin Produsele. În acest sens nu pot exista pretenţii ale Clientului pentru modificările/completările intervenite precum și în raport cu imaginea Produselor afișate.

Produsele pot fi comandate de către Client pe toată perioada de expunere pe site-ul http://www.biovitality.ro, dar și în limita stocului disponibil.

Produsul va fi folosit de Client în conformitate cu destinația acestuia, doar pe durata de valabilitate a Produsului și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Clientul este îndreptățit, în special înainte de efectuarea comenzii, să solicite din partea Amalbo informații cu privire la produsele prezentate pe Pagina de internet Amalbo. În acest sens, Amalbo pune la dispoziția Clientului personal specializat, care poate fi contactat în spațiile comerciale Amalbo din România, dar si la numarul de telefon 0749057110.

.

 

 1. Cererea/Comanda de cumpărare

Comanda – înseamnă Comanda online si Comanda telefonica împreună.

 

În vederea achiziționării Produselor selectate Clientul completează sau transmite telefonic datele din formularul privind cererea/comanda de cumpărare pus la dispoziție pe site-ul (denumit în continuare ”Formularul”) cu datele solicitate în Formular (denumite în continuare ”Datele de identificare”).

Clientul se obligă să completeze sau sa transmita telefonic Datele de identificare cu exactitate, complet și fără erori, verificând corectitudinea acestora înainte de efectuarea cererii/comenzii de cumpărare. Răspunderea Amalbo nu poate fi atrasă, în cazul în care Datele de identificare au fost completate eronat sau incomplet de către Client.

Înainte de apăsarea/activarea butonului “ Plasează comanda” Clientul se obligă să citească Termenii și Condițiile Amalbo, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței ” Am citit și sunt de acord cu termeni și condiții* . Înainte de transmiterea comenzii telefonic clientul se obligă să citească si sa accepte Termenii și Condițiile Amalbo, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin transmiterea comenzii telefonice.

 

5.1 Comanda Telefonica

 

Independent de plasarea unei comenzi online pe site-ul pentru achizitionarea produselor, cumparatorul are posibilitatea de a plasa comanda telefonic prin apelarea nr. 0749057110, zilnic intre orele 9:00-16:00, de luni pana vineri. Clientul are posibilitatea sa achite numerar, la primirea bunurilor în locul de livrare indicat de acesta.

 

 

 

Prin apăsarea/activarea butonului „Plasează comanda” Clientul transmite Amalbo cererea/comanda sa de cumpărare privind Produsele selectate pe site-ul http://www.biovitality.ro. Odată cu apăsarea/activarea butonului „Plasează comanda” Clientul confirmă că a luat la cunoștință de, respectiv acceptă necondiționat, caracteristicile, prețurile, cantitățile, Condițiile de Livrare ale Produselor selectate, precum și de ”Termeni și Condiții Paginii de internet http://www.biovitality.ro”, “Politica de confidentialitate” (https://biovitality.ro/terms-and-conditions/) si „Politica de utilizare cookie-uri”.

Amalbo este îndreptățit fie să accepte cererea/comanda de cumpărare transmisă de către Client, fie, după caz, să nu o accepte, încercând, dar fără a se obliga, să informeze Clientul cu privire la motivele neacceptării cererii/comenzii de cumpărare (de exemplu, dar fără a se limita la: datele furnizate de către Client sunt incomplete sau incorecte, livrare este solicitată în afara teritoriului României, Amalbo are îndoieli cu privire la seriozitatea cererii/comenzii de cumpărare, cererea/comanda de cumpărare a unei cantități semnificative de produse de același tip/marcă în scopul revânzării, etc.).”

 

Amalbo îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe Pagina de internet http://www.biovitality.ro  ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărator).

Acceptarea cererii/comenzii de cumpărare a Clientului de către Amalbo are loc odată cu transmiterea, respectiv recepționarea prin poștă electronică a unui mesaj de confirmare (denumit în continuare ”Mesajul electronic de confirmare”).

Mesajul electronic de confirmare este transmis de către Amalbo în atenția Clientului la adresa de mesagerie electronică menționată de Client în Formular. Răspunderea Amalbo nu va putea fi atrasă în cazul unei adrese de mesagerie electronică greșit completată în Formular sau dacă Mesajul electronic de confirmare nu a putut fi recepționat de către Client. Mesajul electronic de confirmare conține informațiile completate în Formular și selectate de către Client, în special cu privire la Produsul sau Produsele comandate, Prețul de achitat de către Client precum și modalitatea de plată a Prețului, modalitatea și Condițiile de Livrare și Datele de identificare.

Clientul se obligă să citească și să verifice corectitudinea informațiilor conținute în Mesajul electronic de confirmare. În cazul în care Mesajul electronic de confirmare conține informații eronate Clientul va putea solicita Amalbo corectarea acestora în termen de maxim 24 de ore de la data recepției Mesajului electronic de confirmare. În acest sens, Clientul va putea contacta Amalbo prin E-Mail la adresa comenzi@biovitality.ro sau telefonic. Amalbo nu răspunde pentru eventuale informații eronate conținute în Mesajul electronic de confirmare.

Amalbo își desfășoară activitatea comercială respectând întru totul prevederile legale în vigoare. Astfel, Amalbo este îndreptățit să nu presteze vreo obligație contractuală cu privire la cererea/comanda de cumpărare, chiar și după acceptarea acesteia, dacă executarea acesteia implică încălcarea prevederilor legale (de ex.: dol, fraudă etc.).

 

 

 

 1. Prețul și Plata Prețului

Orice ofertă/comandă de cumpărare privind Produsele prezentate pe site-ul http://www.biovitality.ro, urmată de un Mesaj electronic de confirmare, implică o obligație de plată a unei sume de bani reprezentând valoarea de vânzare a Produsului/Produselor selectate (denumit în continuare ”Prețul” și/sau ”Prețurile”) din partea Clientului în favoarea Amalbo.

Odată cu apăsarea/activarea butonului “Plasează comanda” și recepționarea Mesajului electronic de confirmare Clientul se obligă să plătească către Amalbo Prețul Produsului sau Produselor selectate.

Amalbo își rezervă dreptul de a modifica unilateral și necondiționat, precum și în funcție de propriile interese Prețurile Produselor prezentate pe site-ul http://www.biovitality.ro. Amalbo este îndreptățit, înaintea recepționării oricăror cereri/comenzi de cumpărare, să introducă Prețuri noi, să corecteze/rectifice Prețurile, să ofere ori să anuleze Prețuri reduse, fără a informa în prealabil Clientul.

Prețurile sunt menționate în dreptul fiecărui produs și sunt exprimate in LEI (RON – unitatea monetară a României). Prețurile Produselor includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) valabilă la data acceptării cererii/comenzii de cumpărare.

Clientul poate opta pentru una din modalităţile de mai jos:

 1. Ramburs– Clientul efectuează plata Prețului la data livrării/recepționării Produsului către Curier, care va elibera o chitanță. În cazul modalității de plată prin Ramburs Prețul este scadent la data livrării/recepționării Produsului. 
  2. Plata online prin platforma securizata– Clientul efectuează plata Prețului la data transmiterii cererii/comenzii sale de cumpărare privind Produsele selectate pe site-ul http://www.biovitality.ro. În cazul plății prin Card bancar Prețul este scadent la data recepționării de către Client a Mesajului electronic de confirmare.
 • Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzactii. Pentru asigurarea securitatii tranzactiilor, http://www.biovitality.ro foloseste platforma STRIPE.
 • Pentru finalizarea corecta a tranzactiei, trebuie introduse datele necesare autorizarii tranzactiei in platorma de plati STRIPE.
 • Datele obligatorii sunt: Nr card, data expirare, CVV.
 1. Plata prin ordin de plata – Acest tip de plată se face doar în baza facturii proforme trimise de Amalbo Consulting SRL pe adresa de e-mail asociată contului de pe care se plasează comanda. Livrarea produselor se face după confirmarea plății proformei emise în contul specificat în document. Plata trebuie efectuată în maxim 3 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. În caz contrar, comanda va fi anulată.

Limita maximă admisă a rambursului, plata în numerar este de 5000 lei/zi/persoană juridică și fără limită/persoana fizică;

Cu privire la Prețul și Modalitatea de plată a Prețului Produselor Clientul va putea contacta Amalbo prin e-mail la adresa comenzi@biovitality.ro .

 

 1. Livrarea și Modalitatea de livrare

Produsele vor fi livrate Clientului sau persoanei desemnate de Client prin intermediul unei societăți de curierat rapid (denumită în continuare ”Curierul”) la adresa de livrare menționată în Formularul de înregistrare. 
Livrarea, modalitatea de livrare precum și denumirea Curierului sunt menționate în Mesajul electronic de confirmare.

 

Clientul se obligă să primească Produsul sau să desemneze o persoană cu privire la preluarea Produsului de la Curier. Produsul va fi livrat Clientului sau persoanei desemnate de Client, iar în lipsa acestora Curierul este însărcinat de Client să predea Produsul unei alte terțe persoane aflate în spațiul de la adresa de livrare. În acest ultim caz, Clientul își dă expres acordul cu privire la predarea Produsului unei alte terțe persoane aflate la adresa de livrare, presupunându-se că această terță persoană a fost mandatată de către Client cu preluarea Produsului de la Curier.

 

La data livrării/recepționării Produsului Clientul se obligă să semneze o confirmare de primire (denumită în continuare ”Confirmarea de primire”). Confirmarea de primire face dovada deplină a faptului că Produsul a fost predat Clientului de către Curier si a faptului ca coletul si continutul lui sunt conform factura si intacte.

Clientul se obligă să achite suplimentar costul livrării Produsului, respectiv conform grilei tarifare aplicata de Curier în cazul comenzilor de până la 150 (o suta cinci zeci) Lei. Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 150 (o suta cinci zeci) Lei, Clientul va beneficia de livrare gratuită.

 

7.1 Livrarea cadourilor si a mostrelor

Amalbo are opțiunea (dar nu și obligația) de a oferi Clientului anumite cadouri sau mostre în limita stocului disponibil și condiționat de Termenii și Condițiile Amalbo, de regulamentele de campanie sau de alte reguli. Aceste cadouri sau mostre vor fi oferite în mod gratuit doar după efectuarea Comenzii și achitarea Prețului Produselor  de către Client și vor fi introduse în coletul comenzii.

 

 1. Termen de livrare

Amalbo, prin Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 3-5 zile lucrătoare, calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare. Livrarea Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 9:00 – 17:00, exceptând zilele de sărbătoare legală.

 

Termenul de livrare poate fi influențat de asemenea de factori externi care nu țin de Amalbo, cazuri în care Termenul de livrare poate fi de cel mult 30 zile de la încheierea Contractului (denumită în continuare ”Termenul maxim de livrare”).

Clientul este îndreptățit să solicite rezoluțiunea Contractului pentru motivul depășirii Termenului maxim de livrare, dacă Amalbo nu livrează Produsul într-un termen suplimentar stabilit în mod rezonabil de către Client sau dacă Clientul a informat în prealabil Amalbo că termenul de livrare este esențial.

În vederea exercitării dreptului la rezoluțiunea Contractului, Clientul va transmite către Amalbo o solicitare scrisă la adresa de postă electronică comenzi@biovitality.ro  sau la adresa poștală Strada Castanilor, nr. 55, cod postal 077055, Ciorogarla, jud. Ilfov., menționând următoarele informații: număr de comandă, număr de factură, numele și prenumele solicitantului, adresa, număr de telefon, adresă de email, cod produs, denumire produs, cantitate, motivele rezoluțiunii – returnării, datele contului bancar: codul IBAN si numele băncii. 

Amalbo va rambursa toate sumele plătite de către Client într-un termen de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat Amalbo decizia sa de încetare a Contractului, dacă solicitarea de rezoluțiune a Contractului este întemeiată și Produsul a fost returnat în întregime către Amalbo. Sumele de mai sus vor fi restituite în contul bancar indicat de Client în solicitarea scrisă de rezoluțiune.

 

 1. Transferarea riscului

Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului în momentul în care acesta sau o persoană terţă desemnată de acesta, alta decât Curierul, intră în posesia fizică a Produselor.

Cu toate acestea, riscul este transferat Clientului în momentul livrării Produselor către Curier, dacă Curierul a fost însărcinat de către Client să transporte Produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Amalbo, fără a aduce atingere drepturilor Clientului faţă de transportator.

 

 1. Soluționarea reclamațiilor

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul si/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului: www.biovitality.ro. Clientul poate contacta Amalbo la adresa de postă electronică Amalbo comenzi@biovitality.ro 

Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

 1. Dreptul de retragere

11.1 Dispoziții generale

Dreptul de retragere al Clientului este reglementat de Art. 9 – Art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare ”OUG 34/2014”).

În conformitate cu prevederile OUG 34/2014 Clientul este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG 34/2014.

 

11.2 Termenul de retragere

Fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, Clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, perioadă calculată începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a produselor (Art. 9 din OUG34/2014), sau:

 1. i)              începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs, în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 2. ii)             începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese, în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

 

11.3 Exercitarea dreptului de retragere

În vederea exercitării dreptului de retragere, Clientul, înainte de expirarea perioadei de retragere (vezi Art. Termenul de retragere de mai sus), va informa Amalbo cu privire la decizia sa de retragere din Contract, prin intermediul unei declararii sau cereri. Conform legii, este nevoie de o declarație clară a retragerii tale din contractul de achiziţie în cauză. Pentru a exercita dreptul de revocare trebuie să ne informați de decizia dumneavoastră. Declarația sau cererea menționata mai sus pot fi transmise de către Client în atenția Amalbo la adresa de postă electronică:  comenzi@biovitality.ro sau la adresa poştală: Strada Castanilor, nr. 55, cod postal 077055, Ciorogarla, jud. Ilfov.

 

Amalbo va confirma Clientului, fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere în termen de 2 zile lucrătoare.

Dreptul de retragere este valabil exercitat, dacă comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către Client în atenția Amalbo înaintea expirării perioadei respective (vezi Art. 11.2 Termenul de retragere de mai sus).

 

11.4 Obligațiile Amalbo în cazul retragerii

Amalbo va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Amalbo a intrat in posesia fizică a tuturor Produselor returnate de Client.

 

Amalbo pune la dispoziție posibilitatea de returnare a Produsului/ Produselor achiziţionate de pe Site-ul: http://www.biovitality.ro, prin firma de curierat Fan Curier suportând costul returnării produselor.

Amalbo nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Amalbo.

 

Cu excepţia cazului în care Amalbo s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele, Amalbo poate amâna rambursarea sumelor până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Amalbo, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Clientul își dă acordul ca Amalbo să ramburseze sumele în contul bancar al Clientului, care va fi menționat de către Client în declarația/formularul de retragere. Rambursarea sumelor plătite de Client către Amalbo nu se poate face in numerar.

 

11.5 Obligațiile Clientului în cazul retragerii

În conformitate cu Art. 14 din OUG34/2014, Clientul, în cazul exercitării dreptului de retragere, se obligă să returneze Produsele unei persoane autorizate de Amalbo, să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data la care acesta a comunicat Amalbo decizia sa de retragere din Contract (vezi Art. 11.3 Exercitarea dreptului de retragere de mai sus).

 

Clientul suportă cheltuielile de returnare a Produselor, respectiv costurile directe legate de returnarea Produselor, daca alege alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Amalbo. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

 

Având în vedere natura Produselor comercializate de Amalbo, Clientul se obligă să returneze Produsele către Amalbo într-o stare perfectă și impecabilă, nefolosite/netestate, cu ambalajul original intact, respectiv într-o stare în care Produsul poate fi comercializat din nou.

Produsul va fi returnat împreună cu toate accesoriile, eșantioanele/cadourile gratuite, promoțiile, în ambalajul original nedeteriorat și cu instrucțiunile de folosire.

 

Ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in situatia unor abuzuri (returnari repetate). Va rugam sa verificati integritatea fizica a coletelor in momentul in care le primiti de la firma de curierat in prezenta curierului si sa ceri intocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor daca produsele prezinta urme de deteriorare. Orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.

Clientul va returna Produsul către Amalbo la adresa: str. Castanilor nr. 55, Ciorogarla, jud. Ilfov, 077055, România.

Amalbo nu acceptă coletele trimise la altă adresă decât cea menţionată mai sus şi în formularul de retur.

 

11.6 Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere referitor la contractele la distanţă următoarele: 

a) contracte având ca obiect furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
b) contracte având ca obiect furnizarea de Produse sigilate care au fost desigilate de Client;
c) contracte având ca obiect furnizarea de Produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

 

 1. Diverse

12.1 Garanția legală

În conformitate cu dispozițiile Legii Nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Amalbo este răspunzător faţă de Client pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate Produsele. În cazul lipsei conformităţii, Clientul are dreptul de a solicita Amalbo înlocuirea Produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

 

12.2 Erori

Informaţiile despre Produsele şi serviciile prezentate în site-ul http://www.biovitality.ro  sunt sub rezerva greşelilor de tipar. Preţurile, informațiile despre Produse precum şi imaginile pot să conţină erori sau neconcordanțe.

 

12.3 Litigii

Eventuale litigii dintre Client și Amalbo vor fi soluționate în prealabil pe cale amabilă. Dacă litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă între Părți, litigiul va fi soluționat de Instanța competentă.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor (denumită în continuare ”SAL”) dintre consumatori şi comercianţi, Clientul poate prezenta voluntar reclamaţiile împotriva Amalbo entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei (denumită în continuare ”OG38/2015”). OG38/2015 se aplică procedurilor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, care propune sau impune o soluţie şi care acţionează în România. În cazul în care un litigiu între Client şi Amalbo nu a putut fi soluţionat în urma unei reclamaţii prezentate direct de Client către Amalbo, Amalbo informează Clientul despre posibilitatea de a se adresa entităţii SAL și platformei SOL (platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma SOL – instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune). Pentru a se adresa entităţii SAL și platformei SOL Clientul va putea accesa pagina de web: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.

 

12.4 Autorități competente

Clientul poate sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea prevederilor OUG34/2014.

 

12.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Regulamentul UE nr. 2016/679 (denumit în continuare” Regulamentul”).

Amalbo, precum și persoana împuternicită au obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale colectate de la Client.

Scopul colectării și prelucrării datelor este: activități de promovare a Produselor, activități comerciale, activități de statistică și cercetare de piață, informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe http://www.biovitality.ro, informarea clienților/utilizatorilor privind activităţi de marketing, activităţi comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piața, activități de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului

Datele colectate sunt utilizate și prelucrate de către Amalbo, direct sau prin persoanele împuternicite de către Amalbo.

Datele cu caracter personal introduse de către Client în Formular sunt necesare în vederea încheierii Contractului dintre Amalbo și Client. Contractul nu se va considera încheiat, dacă Clientul refuză introducerea datelor cu caracter personal în Formular. Astfel, Amalbo nu va fi obligată să livreze Produsul.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului  Clientul beneficiază de următoarele drepturi:
– dreptul de informare; operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

– dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

– dreptul de intervenţie asupra datelor; respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate mai sus.
– dreptul de opoziţie (respectiv persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

– dreptul de a se adresa justiţiei; respectiv dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

– dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumnevoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dumnevoastră cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dumnevoastră.

– dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
 • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal catre  parteneri Amalbo in scopul prevazut in Termenii si Conditiile mai sus mentionate.

 

Cu privire la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal Clientul va contacta Amalbo la adresa de postă electronică  gdpr@biovitality.ro sau la adresa poșta Strada Castanilor nr. 55, Cod Postal 077055, Ciorogarla, jud. Ilfov

 

 

PRIVACY POLICY

 

SC AMALBO CONSULTING SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, str.Dr.Rațiu, nr.13, parter, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17724/2006, cod unic de înregistrare/cod TVA (RO)19166493, în acest document identificată prin marca „Biovitality”, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă transmitem această “Notă de informare” pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele  dumneavoastră cu caracter personal.

 

OBIECTUL PREZENTEI NOTE DE INFORMARE

This Information Note applies to the processing of personal data of:

Ø Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți (“Parteneri comerciali”);

Ø Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru www.biovitality.ro (“Utilizatori”)

If you do not fall into the categories listed above, please contact gdpr@biovitality.ro and we will provide you with an Information Note appropriate to your situation.

 

SCOPURILE pentru care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal, în principal, sunt:

Ø Administrarea, întreținerea, personalizarea, îmbunătațirea, funcționalitatea și siguranța site-ului www.biovitality.ro;

Ø Încheierea și executarea contractelor dintre Biovitality și dumneavoastră;

Ø Gestiune economico-financiară și administrativă;

Ø Publicitate și marketing;

Ø Înscrierea în cadrul campaniilor promoționale, concursuri;

Ø Acordarea premiilor/facilităților, obținute ca urmare a participării dvs. în cadrul campaniilor promoționale sau a concursurilor cu caracter promoțional organizate de către Biovitality sau împreună cu diverși parteneri contractuali;

Ø Noutăți comerciale sub forma newsletter-lor, etc.;

Ø Furnizarea serviciilor, a livrării de bunuri și exacutarea  operațiunilor de plata;

Ø Activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul societății

Ø Îndeplinirea unor obligații legale specifice domeniului nostru de activitate;

Ø Analize statistice interne (nu implică crearea de profiluri individuale);

Ø Arhivare

 

 

În unele cazuri, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în baza consimțământului dumneavoastră (ex.publicitate și marketing, campanii promoționale, concursuri). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, într-un mod transparent . Ulterior, în orice moment, va veți putea retrage consimțământul,  trimițând o solicitare la adresa de e-mail gdpr@biovitality.ro . Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Biovitality prelucrează datele cu caracter personal ori de câte ori este necesar pentru a respecta obligațiile legale în vigoare, inclusiv în următoarele situaţii:

 • Verification of your identity;
 • Realizarea de verificări în scopul prevenirii spălării banilor, prevenirii și detectării fraudelor și îndeplinirii altor obligații de verificare impuse de lege;
 • Disclosure of your personal data as a result of a legal obligation (for example, to a public authority or a court).

 

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

◊ Prin completarea formularelor de pe site-ul www.biovitality.ro – Înregistrare cont, Abonare newsletter, etc;

◊ Prin corespondența electronică (e-mail), telefonică, poștală.

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care Biovitality le prelucrează depind de scopurile mai sus menționate, dar și de modalitatea de colectare.

ØDe fiecare dată când vizitați site-ul www.biovitality.ro , colectăm automat următoarele date: adresă internet protocol (IP), date de logare(nume, prenume, adresă de e-mail), setarea fusului orar, tipul sistemului și platforma de operare, date despre URL,  informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

Ø În cadrul colaborărilor pentru furnizarea de produse și servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați: nume și prenume, adresa de e-mail, funcția deținută, telefon mobil, semnătura.

ØÎn cazul îndeplinirii activităților de recrutare și angajare în cadrul societății, colectăm date cu caracter personal conținute în Cartea de identitate, în documentele de studii și de stare civilă: CNP, dată naștere, locul nașterii, funcție, etc

Ø Când contactați Biovitality,  vom prelucra informațiile, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală,  adresa de e-mail. Vă recomandăm să nu dezvăluți date cu caracter personal sensibile, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

 

CUM ȘI CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

La aceste date cu caracter personal au acces și drept de prelucrare doar persoanele desemnate intern, prin fișa postului și sunt sunt supuse unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca ne dorim să respectăm Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), avem implementate proceduri ce asigură securitatea și confidențialitatea privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Personal data may be disclosed to government authorities and / or law enforcement agencies, if required by applicable law or if necessary for the exercise of our rights, including conditions of use, or for the protection of our legitimate interests (including legitimate interests of third parties) in accordance with applicable laws.

Your personal data may also be disclosed to third parties, including:

furnizori de servicii  administrative, profesionale și tehnice  pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră,  în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;

Biovitality poate dezvălui, de asemenea, dacă este necesar, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați/consultant juridici, contabili, auditori, consultanți).

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.

În cazul în care sunteți înregistrat ca utilizator al site-ului  www.biovitality.ro ,  vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care contul de utilizator este activ.

În cazul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate în temeiul cosimțământului liber exprimat, acestea vor fi prelucrate numai pentru perioada prevazută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.

 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRANSFERUL ÎN AFARA SPAȚIULUI SEE

Nu transferăm date în afara SEE, cu excepția situației în care unii dintre partenerii Biovitality au sediul sau își desfășoara activitatea în afara SEE.

În acest caz, efectuăm transferuri de date în afara SEE numai dacă sunt oferite suficiente garanții privind securitatea datelor. În situația în care în urma analizării riscurilor considerăm că prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind găsirea unei soluții.

 

SECURITATEA DATELOR

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”).

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Avem  relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-ul noastru.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul noastru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR MINORILOR

We assume the obligation to protect the confidentiality of personal data of minors under the age of 16. If you are under the age of 16, please obtain prior permission from your parents or guardian to provide us with this personal data. Accordingly, we reserve the right to take reasonable steps to verify this, including contacting your parents or guardians to confirm their consent.

 

FIȘIERE DE TIP COOKIE ȘI WIDGETURI DE COMUNICARE SOCIALĂ

Website-ul noastru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe website-ul noastru și ne permite, de asemenea, să îl îmbunătățim. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul noastru sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie https://biovitality.ro/terms-and-conditions/#politicadecookies.

Website-ul noastru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Instagram sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici sunt guvernate de nota de informare/politica privind confidențialitatea companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai jos).

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces și dreptul de rectificare

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.

 1. Dreptul de ștergere a datelor

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal.

III. Dreptul de portabilitate a datelor

În baza dreptului la portabilitate, ne puteți solicita să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.

 1. Dreptul la opoziție

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct.

În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări.

 1. Dreptul de restricționare a prelucării

De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Pe lângă acestea, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă

prin utilizarea serviiclor poștale la SC AMALBO CONSULTING SRL

str.Dr.Rațiu nr.13, sector 1, București sau

prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa gdpr@biovitality.ro

Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru că dorim să respectăm întocmai Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă vom răspunde în maximum 30 zile de la primirea cererii și vă vom înainta un răspuns.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,

telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.211 fax: +40.318059.220

 

Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.biovitality.ro

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

 

 

 

Cookies policy

 

Amalbo Consulting SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, str.Dr.Ratiu, nr13, parter, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17724/2006, cod unic de înregistrare/cod TVA (RO)19166493, in acest document identificata prin marca „Biovitality”, în calitate de operator de date personale vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele  cu caracter personal.

We send you this Information Note at the beginning of our interaction through our Website https://biovitality.ro.

 1. What is a cookie and what is it used for?

Our websites use cookie technology to provide you with a better and personalized web service. The data stored by the cookies used on our Websites never show personal details on the basis of which an individual identity can be established.

A cookie is a small text file that is stored and / or read by your web browser on your final device's hard drive (e.g, computer, laptop or smartphone) depending on the websites you visit. Cookies also make your interaction with websites safer and faster, because they can remember your preferences (e.g, authentication, language), by submitting the information they contain back to the original website (first-party COOK) or to another website to which they belong (third-party cookies), when you visit that website again using the same end device.

 1. How to control cookies

You may withdraw your consent to cookies at any time. To do this, you can block or delete cookies either through your web browser settings or by using third-party software, or by following the specific instructions for the cookie categories in the following sections. In any case, there may be issues with the use of certain parts of the website if you disable cookies.

If you want to remove cookies stored on your devices and configure your web browser to refuse cookies, you can use your web browser preferences settings. You can usually find your cookie settings in the "Options", "Tools" or "Preferences" menus in the web browser you use to access our Websites. Depending on existing web browsers, various means may be used to disable cookies. For more information, please visit the website of your browsers:

To learn more about cookies, please visit www.allaboutcookies.org or see www.youronlinechoices.eu, which contains additional information on behavioral advertising and online privacy.

 1. Cookiesused on the Biovitality.ro Website

Based on the function and purpose for which cookies are used, they are usually classified into the following categories, which Biovitality use them on its Website:

 • Absolutely necessary cookies allow you to browse the Website and use its basic functions. Usually, they are installed only in response to actions performed by you that equate to a service request. These cookies are indispensable for the use of the Websites.
 • Functionality cookies are used to recognize you when you return to our Website and allow us to provide you with enhanced and more personalized features, such as reminding you of your preferences. These cookies collect anonymous information and cannot track your browsing on others. websites. The expiration period of these cookies is a maximum of 2 years.
 • Analytical and performance cookies allow us to recognize and count users and collect information about how the Website is used (for example, the pages a user opens most often and whether the user receives error messages from certain pages). This helps us to improve the way our Website works, for example, by ensuring that you can easily find what you are looking for. The expiration period of these cookies is a maximum of 2 years. Regarding third-party cookies, the expiration period may vary and in some cases may exceed 2 years. For more details on this category of cookies, see Section 4 below.
 • Cookies on marketing and target audience identification record your visit to our Website, the pages you have visited and the links you have accessed. We'll use this information to provide more relevant ads for you and your interests. It's also used to limit how often you see an ad and to help measure the effectiveness of your advertising campaigns. We may also share this information with third parties (such as advertisers) for this purpose. The expiration period of these cookies is a maximum of 2 years. Regarding third-party cookies, the expiration period may vary and in some cases may exceed 2 years. For more details on this category of cookies, see Section 5 below.
 • Social media cookies allow you to share your website activity on social networks such as Facebook and Twitter. These cookies are not controlled by us. For more details on this category of cookies, see Section 6 below.
 • Other types of cookies which can be used later. We will inform you through our updated policies if any other types of cookies are used.

Please note that Biovitality uses the services of third parties to obtain information about your use of our Websites to optimize your user experience and to advertise you outside of our Websites. These third parties (including, for example, advertisers and external service providers, such as web traffic analysis services) may also use cookies over which we have no control.

 1. Cookiesused for statistical purposes and for monitoring web traffic

Google Analytics

Our websites use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies to help a particular Website analyze how you use that Website. The information generated by cookies regarding your use of the Website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers which may be located in the EU, the EEA and / or the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the Website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may opt out of Google Analytics without affecting the way you visit our website.

Detailed information about Google Analytics and the protection of personal data (including how you can control the information sent to Google) can be found at: https://policies.google.com/privacy/partners.

To prevent monitoring by this type of cookie, you can install an add-in on your web browser (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Other analytical and performance cookies

 1. Cookiesused for direct marketing purposes

Google Analytics

To receive customized ads and marketing content based on your preferences, our Website uses DoubleClick for Publishers (DFP) and Google Ad Exchange technology provided by Google. The information generated by cookies regarding your use of the Website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers which may be located in the EU, the EEA and / or the United States. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

Detailed information about Google Analytics and the protection of personal data (including how you can control the information sent to Google) can be found at: https://policies.google.com/privacy/partners.

 1. Social media cookies

On some of our Websites, third parties who provide applications through these Websites may place their own cookies in order to monitor the performance of their applications or to personalize these applications for you. For example, when you share an article using a share button on social networks (eg, Facebook or Twitter) available on a Website, the social network platform associated with that button will record this. Some Websites may also have embedded content, such as third-party video content such as YouTube, and in this case, these third parties may also place their own cookies. .

Such cookies cannot be accessed by Biovitality

***

Last update: May 16, 2020.

We may update this Policy from time to time and we will notify you of any changes by posting the new version on our Websites. If you have provided us with your contact information and you have authorized us to contact you, we will notify you if we change this Policy substantially. Please review this Policy periodically for any changes.

In the conditions in which you have requests or consider that any of your interest has been reached by browsing our website, please send an email to gdpr@biovitality.ro with mention to the 'Personal Data Officer' and you we will respond shortly.

Return and Guarantee

 

 

LEGAL FRAMEWORK, RIGHT OF WITHDRAWAL ANDI EXCEPTUmRILE PREVUmZUTE DE LEGE

Conform GEO no. 34/2014 looking rights consumer in the under contracts COMPLETED with professionals cthe consumer has the right * to notify in the wrote the merchant that waiverţcomplicated to purchase (that he wants to return parţial or total)free penalties and free invoking a reason, in the within 14 calendar days from the receipt of the product orin the case provision of services, from conclusion contract.

*consumer he can not denounce unilateral (cannot return)in the conditions art. 16, lit. d), e), f), GEO 34/2014, product supply contracts whichthrough the nature they can't be returned (for example: unsealed supplements, unsealed cosmetics, tested).

 

AAPPLICABILITY

The right of return it apply only parapharmaceutical products (non-pharma) commander and pay through the websiteof Biovitality.ro. regulation GEO 34/2014 regarding to the right of return of consumer, not it addressed legal entities.

 • Return conditions refer to online purchase of products parapharmaceuticals / non-pharma.

 

RETURN PROCEDURE

Contact us by phone at the number displayed at the bottom of the page or found on the contact page.

 

PRODUCT WARRANTY

All products purchased through this site benefit from a guarantee of conformity according to law 449/2003.

If a product you purchased from us has defects during the commercial warranty, please inform us about this situation at the email address displayed at the bottom of the page or on the contact page. Upon receipt of your information, we will contact you to determine how to remedy the claimed situation.

0
  0
  Your basket
  Your cart is emptyGo back to the store
   Calculate Shipping
   Apply Coupon