Regulament

;

Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Săptămâna Conștientizării Bolii Parkinson” desfășurat în perioada 10-16 aprilie 2022

 

CAPITOLUL I – Organizatorul promoției:

1.1. Organizatorul promoției online Săptămâna Conștientizării Bolii Parkinson” societatea AMALBO CONSULTING SRL., o societate din România, București, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17724/2006, Cod unic de înregistrare 19166439, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Promoția         se         va        derula online pe        pagina de        Facebook         BioVitality: https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/.

1.3. Regulamentul oficial al promoției și eventualele acte adiționale ale acestuia pot fi obţinute în copie, în mod gratuit, de către oricare participant în urma solicitării făcute la sediul organizatorului din: București, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13. Regulamentul oficial al promoţiei va fi disponibil online, pe site-ul companiei – http://www.biovitality.ro.

1.4. Participanții la promoție se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al promoției (denumit în continuare „Regulamentul”). Prin participarea la această promoţie, participanţii declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament pe care le înțeleg și le acceptă ca atare.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul promoţiei, cu informarea prealabilă a persoanelor cărora se adresează referitor la modificările aduse. Informarea prealabilă a publicului se va realiza prin postarea actelor adiționale ce vor conține modificările sau completările în cauză pe site-ul companiei, precum și la sediul Organizatorului, menționat mai sus. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive; toți participanții care s-au înscris în Promoție până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. 

CAPITOLUL II – Deciziile Organizatorului

2.1 Organizatorul are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toată perioada de desfășurare a Campaniei să refuze orice solicitări de participare a unor persoane care nu îndeplinesc unul sau mai multe din Condițiile de Participare, care au o ținută și/sau un comportament neadecvate.

2.2 Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de participare la Campanie vor fi luate de Organizator fără nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive și irevocabile. În acest sens, Organizatorul nu are obligația de a purta vreo corespondență în legatură cu refuzul său.

2.3 Organizatorul, la alegerea sa exclusivă, va avea dreptul să filmeze, să înregistreze audio, vizual și/sau audiovizual, să fotografieze, total sau parțial, Campania pe toată durata acesteia.

2.4 Organizatorul va utiliza în baza acordului obținut de la fiecare persoană fizică în parte numele și prenumele, numele folosit pe facebook, adresa si numarul de telefon ale Participanților și orice alte înregistrări audio sau video sau audiovizuale ale acestora, în scopul realizării sau promovării Campaniei. 

Protecția datelor cu caracter personal

2.5 Prin înscrierea în Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.6 Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanților la

Campanie, în scopul organizării și derulării acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

 

2.7 Candidații, în calitate de persoane fizice vizate, au conform Regulamentului UE 679/2016, următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat – au dreptul să afle exact ce fel de date personale sunt prelucrate de către operatori
 • dreptul la acces – au dreptul să primească de la operatori, în mod gratuit, o copie a datelor personale pe care le avem în bazele noastre de date
 • dreptul la rectificare – au dreptul să ne solicite să modificăm sau să completăm datele personale din bazele noastre de date
 • dreptul la portabilitate – au dreptul să ne solicite datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator
 • dreptul de opoziție – pot să se opună prelucrării datelor personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai
 • dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – pot să ne solicite să ștergem datele personale din bazele noastre de date în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, și-au retras consimțământul de prelucrare și nu sunt alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – au dreptul să restricționeze sau să blocheze modul în care procesăm datele personale,
 • dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – pot să ne ceară să nu prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dataprotection.ro sau de a înainta o cerere instanței competente în cazul în care există o solicitare care nu a fost rezolvată de către operatori într-un mod favorabil.

 

2.8 Categoriile de date prelucrate – pentru derularea prezentei campanii Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. datele furnizate de platforma Facebook.com, în termenii și condițiile platformei;
 2. nume, prenume, adresă și telefon (în cazul câștigătorilor)

CAPITOLUL III – Durata promoției și aria de desfășurare:

3.1 Concursul online se va derula în perioada 10-16 aprilie, ora 23:59 pe teritoriul României, pe rețeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com, respectiv pe pagina de Facebook BioVitality: https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/.

CAPITOLUL IV – Dreptul de participare:

 • La această campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil/ reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.
 • Persoanele enumerate la art. 4.1. de mai sus vor fi denumite în cele ce urmează

„Participanți”.

 • Nu au dreptul să participe la promoție angajații Organizatorului, ai AMALBO CONSULTING SRL., și rudele de gradul I ale acestora (părinți, copii), soții sau soțiile angajaților companiilor enumerate anterior.

CAPITOLUL V –– Mecanismul Promoției:

Prezenta Campanie va avea mecanism de concurs online, astfel:

5.1. Mecanism concurs online:

 • Concursul online se va derula în perioada 10-16 aprilie 2022, ora 23:59.
 • Orice inscriere efectuata dupa data de 16.04.2022 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luata in calcul, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art.

1 de mai sus.

 

5.1.3 În cadrul prezentei Campanii, participanții trebuie să se înscrie cu un comentariu constând într-un sfat pentru cei care suferă de Parkinson. Răspunsul va fi postat pe pagina de Facebook „BioVitality” (https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/.) ca si comentariu la postarea de concurs făcută în data de 10 aprilie 2022, semnalată de sintagmele  #Saptamana Constientizarii Bolii Parkinson #Parkinson #concurs #lupta #putere #boala

5.1.4 Postarea care semnalizează concursul va avea următorul mesaj: 

„Oricât de obosit şi epuizat ne-ar fi trupul, ACUM și AICI e momentul să ne mobilizăm resursele ascunse, să ne scoatem din cap ideea de a ceda sau renunţa. Numai așa vom înțelege că credinţa şi perseverenţa noastră ne vor dovedi că suntem mai puternici decât credeam odată.” (Dr.

Cardiolog Dan Mircea Farcaș)

#SăptămânaConștientizăriiBoliiParkinson

#Parkinson #luptă #putere #boală #concurs 

5.1.5 Pe toată durata promoţiei, același participant se poate înscrie o singură dată, scriind un singur comentariu.

5.1.6 Un participant poate câștiga un singur premiu la concursul online.

5.1.7 Pentru a se inscrie in mod valid in concurs, participantul trebuie:

 • sa fie cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei, cu varsta de peste 18 ani la data inscrierii in concurs;
 • sa fie de acord cu publicarea numelui, prenumelui pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/.
 • sa confirme ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta, respectandu-l intocmai.

Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, ori de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia.

5.1.8    Participarea     la         Concurs           se         realizeaza        prin      vizitarea          paginii https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/.

 • Participantii trebuie sa raspunda cerintelor din postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/. In cazul in care vor fi mai multe raspunsuri de la acelasi participant va fi luat in considerare doar primul raspuns la concurs sub forma de comentariu.
 • La finalul concursului, vor fi aleși 5 câștigători (desemnați aleatoriu prin tragere la sorti cu ajutorul http://www.random.org/) si 5 rezerve.
 • Validarea castigatorilor se face de catre reprezentantul Organizatorului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute in prezenta sectiune.

5.1.9 – Participantii selectati drept potentiali castigatori vor comunica datele personale (nume, prenume) si de contact (adresa și telefonul pentru livrarea premiului), in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data afisarii numelor de identificare pe pagina de Facebook BioVitality ca fiind potentiali castigatori.

 • Datele personale de mai sus si cele de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicata odata cu afisarea castigatorilor.

5.1.10 Daca in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea numelor de identificare al potentialilor castigatori pe pagina https://www.facebook.com/BIOVITALITYRomania/  nu au fost validati castigatorii (pentru ca nu au trimis datele necesare validarii in termenul specificat si/sau nu au indeplinit conditiile de participare si validare), conduce la pierderea drepturilor potentialilor castigatori la premiu, acesta urmand a fi raportat catre rezerve, în ordinea extragerii lor.

5.1.11 Validarea inscrierilor si a castigatorilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate si participare din prezentul Regulament. Participantii care nu fac dovada indeplinirii cumulative a acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

 

5.1.12 Livrarea premiului se face în termen de maxim 10 de zile de la primirea datelor de la câștigător, prin trimiterea prin posta/curier la adresa, de către organizator. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru oricare dintre cazurile în care un premiu nu ajunge la destinatar sau ajunge cu întârziere, dar încearcă să medieze și să rezolve problemele apărute (pentru claritate, responsabilitatea ridicarii premiului apartine castigatorilor, care ar trebui să-l ridice de la poștă/de la curier).

CAPITOLUL VI – Premiile oferite în cadrul promoției:

În cadrul prezentei promoții, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului, se vor acorda ca premii 5 cărți (“Virtuți adormite”) scrise de Dr. Cardiolog Dan Mircea Farcaș.  

Premiile campaniei online se acordă prin tragere la sorți.

Valoarea premiilor este de 150 lei.

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane după semnarea procesului verbal de predare primire.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri și/sau servicii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

În cazul în care din orice motiv, independent de Organizator, Câștigătorii nu ridică premiul în termen de 5 zile calendaristice de la contactarea câștigătorilor prin mesaj in contul de Facebook, se consideră că a renunţat în mod irevocabil la acesta și nu poate invoca niciun drept în acest sens. Orice reclamație referitoare la premiu, ulterioară ridicării sale, nu va fi luata în considerare. Odata cu predarea premiului către câștigători, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie care rezultă din Regulament, cu privire la acordarea acestora.

CAPITOLUL VII – Tragerea la sorți. Validarea câștigătorilor și acordarea premiilor:

7.1. Pentru a participa la prezenta promoție, Participanții trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 • să fie eligibili pentru participare în conformitate cu prevederile art. 4. de mai sus;
 • să îndeplinească condițiile prezentului regulament de la punctele 5.1

7.2. Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a descalifica respectivele persoane din concurs, pe eventualii câștigători astfel desemnați, precum și de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

7.3. În cadrul acestei promoții, o persoană poate câștiga un singur premiu în cadrul campaniei online.

7.4. Câștigătorii campaniei online vor fi desemnati prin tragere la sorți ce se va efectua după finalizarea campaniei promoționale, in data de 19 aprilie, prin intermediul site-ului http://www.random.org. La tragerea la sorți, vor participa toate înscrierile valide care au fost efectuate pe pagina de Facebook BioVitality, pe toată durata campaniei promoționale.

7.5. În urma tragerii la sorți pentru concursul online vor fi desemnati 5 castigatori ai premiilor, fiecare premiu constând în cartea ‘Virtuți adormite”, scrisă de Dr. Cradiolog Dan Mircea Farcaș. 

 În cazul în care câștigătorii extrași nu îndeplinesc condiţiile de validitate prevăzute în prezentul Regulament sau nu răspund în urma contactării de către organizatori, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor.

7.6. După extragere, organizatorul va verifica respectarea condițiilor de participare, în sensul verificării completării integrale și corecte a datelor solicitate și a îndeplinirii tuturor condițiilor menționate în prezentul Regulament.

CAPITOLUL VIII – Anunţarea câştigătorilor tragerii la sorți şi primirea premiilor

8.1. Până la validarea finală, cei extrasi câștigători vor fi considerati „potențiali câștigători”. Potențialii câştigători vor fi anunţati pe Facebook de către un reprezentant al Organizatorului în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la extragere și li se va solicita ca în termen de maxim 5 zile calendaristice de la contactare să trimită pe adresa de email/messenger a organizatorului datele necesare livrării premiului (adresa si telefonul) si comentariul cu care s-a înscris în concurs.

8.2. Câștigătorii au obligația de a confirma primirea premiului prin mesaj privat catre organizator. 

8.3. În cazul în care potențialii câștigători nu își revendică premiul conform termenelor acestui regulament, acesta va fi invalidat urmând a se apela la o nouă extragere.

8.4. Persoanele de la o potențială a doua extragere vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de validare, așa cum reiese din prezentul Regulament.

8.5. Premiile vor fi expediat prin posta/curier câştigătorilor.  

8.6. Imediat după trimiterea premiilor, Organizatorul este eliberat față de câștigători de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament în ceea ce privește acordarea premiului.

8.7. Organizatorul se obligă să facă publice numele câstigătorilor tragerii la sorți, cât și premiile acordate. În acest sens, acesta va afișa pe pagina de Facebook BioVitality numele câștigătorilor premiilor, până cel târziu la data de 21 aprilie 2022.

CAPITOLUL IX – Taxe și impozite aferente

9.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restricții de natură fiscală ori de altă natură care pot apărea în legătură cu premiul acordat, cu excepția obligației de a calcula, reține și vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a căror valoare depășește pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, dacă este cazul.

CAPITOLUL X – Erori, mod de comercializare, publicitate

10.1 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promoțională poate fi mediatizată în scopul aducerii sale la cunoștința publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține nu vor fi interpretate prin ele însele, ci numai în context și împreună cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL XI – Limitarea răspunderii

11.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea și/sau costurile acestei promoții.

11.2 În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitivă.

11.3 Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare dacă au fost primite de Organizator până la data de 22 aprilie 2022. Contestațiile vor fi trimise prin poștă către adresa Organizatorului din București, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13, cu confirmare de primire, menționând pe plic: Campania promoțională Saptamana Constientizarii Bolii Parkinson”, desfășurat în perioada 10-16 aprilie 2022.

11.4 Organizatorul BioVitality nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. Persoanele care doresc să participe la Campanie în afara perioadei de desfăşurare a acesteia;
 2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra pozelor sau conţinutului acestora;
 3. Pierderea și/sau deteriorarea, distrugerea, falsificarea pozelor participante la concurs;
 4. Reclamaţiile referitoare la premiile câştigate, ulterioare momentului in care s-a confirmat primirea premiului prin posta/curier, nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
 5. Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
 6. Defecțiuni tehnice ale operatorilor de internet, dacă e cazul;
 7. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator.

CAPITOLUL XII – Persoanele fără capacitate juridică

12.1 În cazul în care unul dintre câştigătorii premiilor se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială în acest sens. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială, precum si de plata oricăror despagubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

CAPITOLUL XIII – Forță majoră

13.1 Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

             

CAPITOLUL XIV – Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul București.
 • Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor.

După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

CAPITOLUL XV – Alte clauze

 • Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
 • Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
 • Prin participarea la acest concurs fiecare participant își dă acordul ca organizatorul să prelucreze datale cu caracter personal necesare derularii acestui concurs, cum ar fi: nume, prenume, adresă si telefon. De asemenea, câștigătorii își dau acceptul ca profilul personal de Facebook să fie distribuit de către organizatorul sau beneficiarul concursului în vederea anunțării câștigătorilor.

Organizatorul se obligă să nu folosească datele astfel colectate pentru alt motiv decât desfășurarea prezentului concurs, și să nu comunice altor entități datele cu caracter personal.

 • Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări campaniei în respectul acestui regulament cu anunţarea prealabila a participanţilor la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.
 • Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.
 • Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil pe pagina site – http://www.biovitality.ro.
 • Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament.
 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Organizator,

SC Amalbo Consulting S.R.L.

0
  0
  Coșul tău
  Coșul tău este golÎntoarce-te în magazin
   calculeaza livrarea
   Aplicați cuponul