REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Deparazitare anuala – 3 Nikvorm la pret de 2”
desfasurat in perioada 23 martie – 14 aprilie 2023

CAPITOLUL I – Organizatorul campaniei
1.1. Organizatorul promotiei “Deparazitare anuala – 3 Nikvorm la pret de 2” societatea AMALBO CONSULTING SRL., o societate din Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17724/2006, Cod unic de inregistrare 19166439, denumita in continuare “Organizatorul”.
1.2. Promotia se va derula in farmaciile partenere Larafarm, in cele 17 locatii, din Iasi.
1.3. Regulamentul oficial al promotiei si eventualele acte aditionale ale acestuia pot fi obtinute in copie, in mod gratuit, de catre oricare participant in urma solicitarii facute la sediul organizatorului din: Bucuresti, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13. Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil online, pe site-ul companiei – www.biovitality.ro.
1.4. Participantii la promotie se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al promotiei (denumit in continuare “Regulamentul”). Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le inteleg si le accepta ca atare.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul promotiei, cu informarea prealabila a persoanelor carora se adreseaza referitor la modificarile aduse. Informarea prealabila a publicului se va realiza prin postarea actelor aditionale ce vor contine modificarile sau completarile in cauza pe site-ul companiei, precum si la sediul Organizatorului, mentionat mai sus. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive; toti participantii care s-au inscris in Promotie pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

CAPITOLUL II – Deciziile Organizatorului
2.1 Organizatorul are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toata perioada de desfasurare a Campaniei sa refuze orice solicitari de participare a unor persoane care nu indeplinesc unul sau mai multe din Conditiile de Participare, care au o tinuta si/sau un comportament neadecvate.
2.2 Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de participare la Campanie vor fi luate de Organizator fara nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive si irevocabile. In acest sens, Organizatorul nu are obligatia de a purta vreo corespondenta in legatura cu refuzul sau.
CAPITOLUL III – Durata promotiei si aria de desfasurare:
3.1 Campania se va derula in farmaciile partenere, la nivel national, in perioada 23 martie – 14 aprilie 2023.
CAPITOLUL IV – Dreptul de participare:
4.1 La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Persoanele enumerate la art. 4.1. de mai sus vor fi denumite in cele ce urmeaza ,,Participanti”.
CAPITOLUL V — Mecanismul Promotiei:
Prezenta Campanie va avea urmatorul mecanism:
– Campania se va derula in perioada 23 martie – 14 aprilie 2023.
– Orice client care intra in farmaciile partenere Larafarm Iasi si doreste achizitionarea a 3 siropuri Nikvorm, le va cumpara la pretul a 2 siropuri. Produsul oferit gratuit este asigurat de organizator, respectiv SC Amalbo Consulting SRL.
– Pretul de vanzare pe produs este pretul stabilit in mod liber de partenerul Larafarm.
– Orice client are dreptul de a accesa aceasta promotie sau de a cumpara un numar diferit de siropuri Nikvorm.
– Campania va fi semnalizata in farmaciile partenere printr-un afis A4 personalizat cu, caracteristicile promotiei.
– Campania va fi comunicata clientilor, de catre personalul din locatiile Larafarm.
– Campania se desfasoara in limita stocului disponibil

CAPITOLUL VI – Premiile oferite in cadrul promotiei:
In cadrul prezentei promotii, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului, la achizitia a 3 produse Nikvorm, clientul va plati 2 produse. Al 3 lea produs este asigurat in mod gratuit de catre Organizator. Premiul va fi oferit pe loc, in momentul achizitiei.

CAPITOLUL VII – Taxe si impozite aferente
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat, cu exceptia obligatiei de a calcula, retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, daca este cazul.

CAPITOLUL VIII – Erori, mod de comercializare, publicitate
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.
CAPITOLUL IX – Limitarea raspunderii
9.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea si/sau costurile acestei promotii.
9.2 Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator pana la data de 14 aprilie 2023. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului din Bucuresti, sector 1, Str. Dr. Ratiu nr. 13, cu confirmare de primire, mentionand pe plic: Campania promotionala “Deparazitare anuala – 3 Nikvorm la pret de 2”, desfasurat in perioada 23 martie-14 aprilie 2023.
9.3 Organizatorul BioVitality nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Persoanele care doresc sa participe la Campanie in afara perioadei de desfasurare a acesteia;
b) Persoanele care doresc sa participle la Campanie, dupa ce stocul aferent promotiei s-a epuizat.

CAPITOLUL X – Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
CAPITOLUL XI – Litigii
11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la accesarea campaniei. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
CAPITOLUL XII – Alte clauze
13.1 Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.
13.2 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
13.4 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil pe pagina site – www.biovitality.ro.
13.5 Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
13.6 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
Organizator,
SC Amalbo Consulting S.R.L.

0
  0
  Cosul dvs.
  Cosul tau este golIntoarceti-va la magazin
   Calculate Shipping
   Apply Coupon